Αλληλεπιδρώντας με τοποθεσίες

 • Μπορείτε να μεταβάλλετε την ακτίνα ορατών σημείων πιέζοντας στο εικονίδιο "ρυθμίσεις" στο πάνω-δεξιά μέρος της οθόνης (μέγιστη ακτίνα ίση με 50000χλμ.).
 • Πιέστε σε μια πινέζα για να εμφανίσετε τις βασικές της πληροφορίες.
 • Πιέστε στο παράθυρο πληροφοριών για να επισκεφθείτε το σημείο.
 • Η εφαρμογή υπολογίζει την απόσταση και τη διάρκεια διαδρομής από το επιλεγμένο σημείο.
 • Ενεργοποιεί και τη δυνατότητα Street View, όπου είναι διαθέσιμη.
 • Πιέστε στο κάτω-δεξιά κουμπί για να προβάλλετε όλα τα διαθέσιμα εκθέματα του επιλεγμένου σημείου, εφόσον υπάρχουν.
 • Μπορείτε να φιλτράρετε τα προβαλλόμενα εκθέματα του επιλεγμένου σημείου πιέζοντας στο εικονίδιο αναζήτησης στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.
 • Πιέστε στο "Ξενάγηση" για να ανοίξετε την περιγραφή και την ηχητική ξενάγηση του επιλεγμένου σημείου.
 • Όταν η προετοιμασία της ηχητικής ξενάγησης ολοκληρωθεί, πιέστε στα χειριστήρια της οθόνης για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό.
 • Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την ξενάγηση στη συσκευή σας.

Αναζητήστε περιοχές

 • Προβάλετε τις διαθέσιμες περιοχές προς εξερεύνηση.
 • Πιέστε σε ένα αντικείμενο της λίστας για να ανοίξετε το χάρτη και να προβάλλετε τα σημεία της περιοχής.
 • Μπορείτε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη περιοχή στην εφαρμογή, πιέζοντας στο εικονίδιο αναζήτησης στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Συνιστάται 4G/LTE συνδεσιμότητα ή WiFi!

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδεσιμότητα μπορείτε να κατεβάσετε από πριν τις ξεναγήσεις που επιθυμείτε!